GIỚI THIỆU

Uỷ viên Hội Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam

Uỷ viên Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Tp Hồ Chí Minh

Giảng viên bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch